Batterier og lysstofrør


Korrekt indsamling, opbevaring og transport af brugte batterier, lysstofrør og elpærer

Det er vigtigt at lysstofrør og andre lyskilder opbevares korrekt.
Da både lysstofrør, solarierør, neonrør og elpærer indeholder kviksølv, som er meget skadeligt for miljøet.

  • Lysstofrør kan indeholde op til 25 mg kviksølv.
  • Solarierør indeholder 15-40 mg kviksølv pr. rør.
  • Neonrør fra lysreklamer indeholder 500-2000 mg kviksølv.
  • Elsparepære indeholder 1-15 mg kviksølv.

Med en let tilgængelig lyskildeboks til indsamling af rør og pærer, gør man det nemt for forbrugeren at komme af med sine lyskilder på en miljørigtig måde, og derved forhindre at de ender i restaffaldet. Ved korrekt distribuering og genanvendelse, bliver miljøet skånet for det kviksølvet der ellers ville være blevet frigivet ved forbrændingen.


Brugte batterier

Lige ledes gælder det for brugte batterier. Batterier er lavet af metaller der lagre elektrisk energi. Blandt disse metaller finder man miljøskadelige tungmetaller såsom Bly, Kviksølv, Nikkel og Arsenik.

Bliver batterierne ikke indsamlet og opbevaret korrekt, kan det give udskillelse af tungmetallerne i naturen. Hvis vi optager for mange tungmetaller i kroppen kan de være kræftfremkaldende. Det er derfor vigtigt at batterierne indsamles korrekt, så de kan blive afleveret til genanvendelse

Vi tilbyder et udvalg af syrefaste beholdere i flere størrelser til opstilling og ophængning, for korrekt indsamling af de brugte batterier.


Korrekt indsamling, opbevaring og transport af brugte batterier, lysstofrør og elpærer

Det er vigtigt at lysstofrør og andre lyskilder opbevares korrekt.
Da både lysstofrør, solarierør, neonrør og elpærer indeholder kviksølv, som er meget skadeligt for miljøet.

  • Lysstofrør kan indeholde op til 25 mg kviksølv.
  • Solarierør indeholder 15-40 mg kviksølv pr. rør.
  • Neonrør fra lysreklamer indeholder 500-2000 mg kviksølv.
  • Elsparepære indeholder 1-15 mg kviksølv.

Med en let tilgængelig lyskildeboks til indsamling af rør og pærer, gør man det nemt for forbrugeren at komme af med sine lyskilder på en miljørigtig måde, og derved forhindre at de ender i restaffaldet. Ved korrekt distribuering og genanvendelse, bliver miljøet skånet for det kviksølvet der ellers ville være blevet frigivet ved forbrændingen.


 
Brugte batterier

Lige ledes gælder det for brugte batterier. Batterier er lavet af metaller der lagre elektrisk energi. Blandt disse metaller finder man miljøskadelige tungmetaller såsom Bly, Kviksølv, Nikkel og Arsenik.

Bliver batterierne ikke indsamlet og opbevaret korrekt, kan det give udskillelse af tungmetallerne i naturen. Hvis vi optager for mange tungmetaller i kroppen kan de være kræftfremkaldende. Det er derfor vigtigt at batterierne indsamles korrekt, så de kan blive afleveret til genanvendelse

Vi tilbyder et udvalg af syrefaste beholdere i flere størrelser til opstilling og ophængning, for korrekt indsamling af de brugte batterier.