Affaldsindsamling


Affaldsindsamling og sortering i det offentlige rum

- giver en langt større genanvendelse af vores affald og skåner miljøet

Det er ikke kun det miljøfarlige affald der skal sorteres og opbevares korrekt. Der kommer mere og mere fokus på genanvendelse. Med de rigtige containere gør du det nemt og enkelt for forbrugeren at sortere sit affald korrekt, og hjælpe til at skåne miljøet.

Korrekt sorteret affald behøver nemlig ikke altid at være affald, mere og mere kan genbruges, også direkte fra den ene forbruger til den næste. Her giver bl.a. en opstillet tøjcontainer forbrugeren en nem løsning, for at give sit tøj videre. Se vores udvalg af tøjcontainere i menuen.


Affaldsindsamling og sortering i det offentlige rum

- giver en langt større genanvendelse af vores affald og skåner miljøet

Det er ikke kun det miljøfarlige affald der skal sorteres og opbevares korrekt. Der kommer mere og mere fokus på genanvendelse. Med de rigtige containere gør du det nemt og enkelt for forbrugeren at sortere sit affald korrekt, og hjælpe til at skåne miljøet.

Korrekt sorteret affald behøver nemlig ikke altid at være affald, mere og mere kan genbruges, også direkte fra den ene forbruger til den næste. Her giver bl.a. en opstillet tøjcontainer forbrugeren en nem løsning, for at give sit tøj videre. Se vores udvalg af tøjcontainere i menuen.