Skaktspjæld til affaldsskakte

​Klik her for brochure​

Skaktspjældet er udviklet efter At-anvisning Nr. 4.1.0.1 Nov. 1993 om Manuel håndtering og transport af dagrenovation m.v.Skaktspjældet er udviklet specielt til at højne garantien for personlig sikkerhed og hygiejne på arbejdsstedet.

Spjældet bliver altid brugt, da containeren først kan fjernes når spjældet er i indgreb, hvilket gør en simpel betjening af spjældet til en optimal løsning. Spjældet er speciel konstrueret til montering i små skaktrum, hvor der f.eks. er affalds-indsamlere i form af poser, sække eller containere.

Indbygningsmål.

Min mål (140L):
B 530 mm. L 525 mm. H 45 mm.

Spjældets virkemåde.
Spjældet vil altid, i hvilestilling, være hængslet foran containeren, således at brugeren vil se spjældet foran sig, når skaktdøren åbnes. For at få containeren ud, må brugeren først løfte spjældet op til vandret for derved at skyde pladen ind. Spjældet er nu lukket og containeren kan køres ud.