Redrop

​Klik her for brochure

Affaldssortering i etageejendomme med nedfaldsskakte.

Hvorfor bære det frasorterede affald ned ad trappen, når skakten er lige ved hånden?
Med ReDrop sorteringssystemer skal de kun trykke på den grønne knap ved skaktlugen, når affaldet skal tilbage til naturen. ReDrop er et dansk udviklet affaldssorteringssystem specielt beregnet til sortering af affald i ejen-domme med nedfaldsskakte. ReDrop er ud-viklet til sortering i to fraktioner som f.eks. restaffald og bioaffald (grønt affald). Det kan dog udbygges til at sortere i flere fraktioner.

ReDrop kan også bruges som fordelings-anlæg. Dette sker ved at anlægget først fylder en renovationscontainer op og skifter derefter automatisk over og fortsætte opfyldningen af en ny container. Et styringssystem gør at man kan ”nulstille” fordelingsanlæget ved tømning af containere.