Un-containere

Klik her for brochure 50H eller brochure 11H2

UN-container til opbevaring af farligt affald. Fås i to varianter:

UN-mærkning 50H

UN-container til transport af klinisk ricikoaffald klass. 6.2, eller YB3291

Mærkning 50H (fransk el. engelsk) Containerne behøver IKKE efterses.

UN-mærkning 11H2

UN-container til transport af farligt affald i fast form med en diameter >60 mm, mærket 11H2. Containeren skal efterses af godkendt myndighed vær 30. måned.